GIỚI THIỆU

Công ty cổ phần giống cây trồng Bắc Giang ngày nay tiền thân là Công ty giống cây trồng Hà Bắc được UBND tỉnh Hà Bắc thành lập theo quyết định số 295/QĐ-UB ngày 29/4/1978 trên cơ sở là sáp nhập Phòng giống cây trồng của Ty nông nghiệp Hà Bắc với Bộ phận mua giống của Công ty vật tư nông nghiệp Hà Bắc.

Năm 1997 cùng với việc chia tách tỉnh Hà Bắc thành hai tỉnh là Bắc Giang và Bắc Ninh thì Công ty giống cây trồng Hà Bắc cũng được UBND tỉnh Hà Bắc tách thành hai Công ty là Công ty giống cây trồng Bắc Giang và Công ty giống cây trồng Bắc Ninh theo quyết định số 1939/CT-QĐ ngày 31/12/1996.

Thực hiện chủ trương cổ phần hoá của Đảng và Nhà nước, cuối năm 2003 Công ty giống cây trồng Bắc Giang được UBND tỉnh Bắc Giang chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích sang Công ty cổ phần theo quyết định số 1921/QĐ-CT ngày 3/12/2003 hoạt động theo luật doanh nghiệp với tên gọi là Công ty cổ phần giống cây trồng Bắc Giang như hiện nay. 

Trải qua 40 năm xây dựng và phát triển của Công ty, có thể chia làm 3 giai đoạn chính:

– Giai đoạn từ khi thành lập đến khi chia tách tỉnh Hà Bắc (từ tháng 4/1978 – 12/1996).

– Giai đoạn từ khi chia tách tỉnh đến khi cổ phần hoá (từ tháng 01/1997 – 12/2003).

– Giai đoạn từ khi cổ phần hoá đến nay (từ tháng 01/2004 – 4/2018).

Mỗi giai đoạn Công ty đều có những thuận lợi, khó khăn thử thách riêng, song đều là những mốc son đánh dấu sự không ngừng trưởng thành và phát triển của Công ty.

SẢN PHẨM CHÍNH

NGHIÊN CỨU, CHỌN TẠO, SẢN XUẤT KINH DOANH GIỐNG CÂY TRỒNG

CHUYỂN GIAO DỊCH VỤ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ

SẢN XUẤT KINH DOANH NÔNG SẢN THEO CHUỖI GIÁ TRỊ

Dựa trên ưu thế về truyền thống, kinh nghiệm sản xuất giống, hạ tầng, đội ngũ kỹ thuật… Sản xuất  sản phẩm nông sản theo hướng hữu cơ